Կայքի Մասին

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Կայքը ներկայացնում է «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» համակարգը, որը ֆինանսական ծառայությունների համեմատման գործիք է:

Նպատակն է յուրաքանչյուրին հնարավորություն տալ միասնական հարթակում որոնել անհրաժեշտ ֆինանսական ծառայությունը՝ համեմատելով առաջարկվող ծառայությունների պայմանները:

Կայքը ստեղծվել է և կարգավորվում ու վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից: 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Տեղեկատվություն:

Կայքում ֆինանսական ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը մուտքագրվում է ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից:

Ներդրվում են ջանքեր, որպեսզի կայքում հրապարակման պահին տեղեկատվությունը լինի ճշգրիտ և արդիական, սակայն կայքը չի կրում որևէ պատասխանատվություն, եթե որոշակի պահի դրությամբ այն այլևս այդպիսին չի համարվում:

Անխափան աշխատանք: 

Կայքի բնականոն գործունեության անընդհատությունը վերահսկվում է, սակայն կարող է լինել իրավիճակ, երբ կայքը հասանելի չլինի տեխնիկական պատճառներով:

Անվտանգություն:

Մենք վերահսկում ենք կայքի անվտանգությունը, սակայն չենք կրում պատասխանատվություն, եթե վիրուսային հարձակման պատճառով կայքից օգտվելիս կամ կայքից նյութ ներբեռնելիս Ձեր համակարգչում ևս առաջանա խնդիր:

Տարբերանշան և կարգախոս:

Կայքի տարբերանշանը և կարգախոսը ՀՀ Կենտրոնական բանկի մտավոր սեփականությունն են և չեն կարող օգտագործվել կամ հրապարակվել երրորդ անձանց կողմից այլ վայրերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է ՀՀ Կենտրոնական բանկի գրավոր համաձայնությունը: